“หากตัวคนเดียว เราจะทำได้เพียงเล็กน้อย แต่ถ้าร่วมมือกัน เราจะสร้างสรรค์ได้อีกมากมาย”

เฮเลน เคลเลอร์

เกี่ยวกับเรา